Española

Odkryj ciekawy sposób nauczania dla dzieci

Poznaj metody nauczania Colorin Colorado

Jesteśmy szkołą partnerską metody Colorín Colorado, programu nauczania przeznaczonego dla dzieci w wielu od 6 do 12 lat.
Na naszych zajęciach dzieci:

  • od początku trwania kursu są „zanurzone” w język hiszpański, ponieważ w trakcie prowadzenia zajęć lektor używa tylko tego języka,
  • uczą się nie tylko pojedynczych słów, ale również budują całe zdania,
  • uczą się poprzez zabawę z wykorzystaniem wszystkich aktywności językowych, co sprawia, że zajęcia nigdy nie są nudne,
  • nigdy nie zapominają wyuczonych treści dzięki metodzie spirali, zawsze łączymy nowo poznany materiał z tym z poprzednich zajęć,
  • uczą się szybko i skutecznie, gdyż grupy są małe, maksymalnie 8-osobowe,
  • są dodatkowo motywowane dzięki pracy z atrakcyjnym treściowo i graficznie podręcznikiem oraz platformą multimedialną Rockalingua.

Korzyści dla opiekunów

W trakcie trwania kursu rodzice:

  • są informowani o postępach i trudnościach dziecka, a z końcem każdego semestru otrzymują szczegółowy raport dotyczący przebiegu nauki,
  • otrzymują pomoc dydaktyczną ze strony lektora w razie nieobecności dziecka na zajęciach,
  • mają możliwość oceny zajęć za pomocą ankiet ewaluacyjnych.

Więcej o metodzie można dowiedzieć się tutaj: www.colorincolorado.pl/o-metodzie/